Algemene voorwaarden van ICT-Office

Op alle overeenkomsten met Aenova BV zijn de algemene voorwaarden van ICT-Office van toepassing. De voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien specifieke submodulen. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modulen zijn bijzondere producten of diensten uitgewerkt. Onderstaand kun je de voor Aenova relevante modulen downloaden (pdf).